Sunday, 21 April 2019

പുരുഷന്മാരിലുള്ള വന്ധ്യത: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അവയ്ക്കുള്ള ചികിത്സയും

ഒരു കുടുംബം എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നത്‌  ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ ആണ്. അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്നേഹം പങ്കു വെക്കുവാനും ആ സ്നേഹം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാനും ഒരു കുഞ്ഞിന് സാധിക്കും. എന്നാൽ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒട്ടനവധി ദമ്പതികൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്. 10 - 14 ശതമാനം ഇന്ത്യൻ ജനത വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടു വരുന്ന വന്ധ്യത ആണ് ഇന്ന് മിക്കവാറും സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയവും ചികിത്സക്കു വിധേയമാക്കുന്നതും. എന്നാൽ, സ്ത്രീകളെ പോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിലും വന്ധ്യതയുടെ സാധ്യതകളും ക്രമക്കേടുകളും ഉണ്ടാകും. അവയ്ക്കു യഥാസമയം ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനം ആണ്. ഒരു വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ തുടർച്ചയായി പരിശ്രമിച്ചതിനു ശേഷവും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആണ് വന്ധ്യത. ഇന്ന് വന്ധ്യതക്ക് ഒട്ടനവധി ചികിത്സാ രീതികളും അവ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ട്.


പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വന്ധ്യതയുടെ പ്രധാന കാരണം പുരുഷ ബീജത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവോ, വിലക്ഷണമായ ബീജം ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബീജത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ വിമോചിപ്പിക്കാനുള്ള തടസമോ ആകാം. അസുഖങ്ങളോ പരുക്കുകളോ തീരാവ്യാധികളോ ജീവിത ശൈലികളോ ആകാം ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ. സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വന്ധ്യതയെ അപേക്ഷിച്ചു പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വന്ധ്യതയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാ. എന്നിരുന്നാലും, ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും സഹജമായ കുഴപ്പങ്ങളും വൃഷണത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള തടിച്ച ഞെരമ്പുകളോ വന്ധ്യതയുടെ അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ആകാം. വൃഷണത്തിനു ചുറ്റും വേദനയോ തടിപ്പോ അനുഭവപ്പെടുന്നതും ലൈംഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതും വന്ധ്യതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആകാം. ശുക്ലസ്‌ഖലനം നടത്തുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ, ലൈംഗികതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറഞ്ഞ താൽപര്യമോ വന്ധ്യതkku kaaranam ആകാം. തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസതടസങ്ങൾ വന്ധ്യതയുടെ ലക്ഷണമാകാം. അത് പോലെ തന്നെ, ഗന്ധനിര്ണയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോരായ്മകൾ വന്ധ്യതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ്. അസാധാരണമായ സ്തനവളർച്ച കാണുന്നതും വന്ധ്യത ആകാം.

ARC ഐ വി എഫ്  പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ ഉള്ള വന്ധ്യതയുടെ ചികിത്സകൾ ഒരുക്കുന്നതിലും കൃത്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും മുൻ നിരയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഏറ്റവും മികച്ച രോഗനിർണ്ണയങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലും അതിനു വേണ്ട യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും ARC International Fertility & Research Centres മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു.

കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വന്ദ്യതയ്ക്കുള്ള ചികിത്സകൾ തുടങ്ങുവാൻ ഒരു നല്ല ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനു സാധിക്കും. ARC international fertility & research centres മികച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനത്തിൽ രോഗികളുടെ എല്ലാ പ്രെശ്നങ്ങളും തൊട്ട് അറിയുന്നതിലും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലും സഹായഹസ്തമാകുന്നു. Varicolectomy ശസ്ത്രക്രിയ വൃഷണത്തിലെ തടിപ്പ് ഉള്ള ഞെരമ്പുകൾ അകറ്റുന്നതിനും തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും നടത്തപ്പെടുന്നു. മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വന്ധ്യംകരണശസ്‌ത്രക്രിയ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്താവുന്നതാണ്. ശുക്ലത്തിൽ ബീജം കാണപെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, വൃഷണത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ബീജങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തികൾ നടപ്പാക്കാവുന്നതാണ്(TESA,PESA,TESE). ഇവ പുറത്തു ലാബ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അണ്ഡവുമായി സംയോജിപ്പിച്ചു ഭ്രൂണത്തെ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

പുരുഷന്റെ ജനനേന്ദ്രിയവ്യൂഹം ആൻറിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രോഗസംക്രമ വിമുക്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ലൈംഗിക പ്രശനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ARC international fertility & research centres പ്രത്യേകമായ കൗൺസിലിങ്ങുകളും വിദഗ്ധ ഉപദേശങ്ങളും ചികിത്സകളും ഒരുക്കുന്നു. ഹോർമോൺ ചികിത്സകളും വന്ധ്യത ചികിത്സയിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അസ്സിസ്റ്റഡ്  റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്  ടെക്നോളജി (എ ർ ടി ) ചികിത്സകൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഉണ്ട്. അവ വന്ധ്യതയുടെ രീതിയും തീവ്രതയും അനുസരിച്ചു മാറ്റങ്ങളോട് കൂടെ രോഗികൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

ARC international fertility & research centres നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വകാര്യതകളെയും മാനിച്ചു കൊണ്ട്, ഏവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ചിലവിൽ മികച്ച ചികിത്സ നൽകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ചികിത്സക്കുമായി കൊച്ചിയിലെ ARC international fertility & research centre സന്ദർശിക്കുക.


സന്ദർശിക്കുക: arcivf.com
മെയിൽ : arc.flagship@gmail.com

Wednesday, 30 January 2019

അമിതവണ്ണം എങ്ങനെ വന്ധ്യതയ്‌ക്ക്‌ കാരണമാകുന്നു?

ശരീരത്തിലെ ഉയർന്ന കൊഴുപ്പ്‌ (അമിതവണ്ണം) പ്രമേഹം, സന്ധി വേദന തുടങ്ങി പലവിധ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്നു നമുക്കു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണലോ. എന്നാൽ അമിതവണ്ണം സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ വന്ധ്യതക്കു കാരണമാകുമെന്ന്  നിങ്ങൾക്ക്  അറിയാമോ? അതെ, നിങ്ങൾ കേട്ടതു ശെരിയാണ് ! അമിതവണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള സാധ്യത പൊതുവേ കുറവാണ്. ഇനി ഗർഭധാരണം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അതു പലവിധ സങ്കീർണ്ണതകൾക്കും കാരണമായേക്കാം. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജനികുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പലവിധ വൈകല്യങ്ങളും ജൻമനാ ഉള്ള രോഗങ്ങളും പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നു.

https://www.arcivf.com/obesity/male-obesity-and-fertility

സ്ത്രീകളിൽ എന്നതുപ്പോലെ തന്നെ പുരുഷനിലും അമിതവണ്ണം വന്ധ്യതയ്‌ക്ക്‌  കാരണമായേക്കാം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അമിതവണ്ണം ആരും തന്നെ വെറുതെ തള്ളിക്കളയരുത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയും വേഗം ഒരു വിദഗ്ധ സഹായം ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് . 

അമിതവണ്ണം സ്ത്രീകളിൽ എങ്ങനെ വന്ധ്യതയ്‌ക്ക്‌ കാരണമാക്കുന്നു (impact of obesity on fertility in women)


നിങ്ങൾ പോളിസിസ്റ്റിൿ ഓവേറിയൻ സിൻഡ്റോമിനെ(PCOD) കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവം, ഹോർമോൺ ലെവലിൽ ഉള്ള വ്യതിയാനം, അണ്ഡോൽപാധനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, വന്ധ്യത തുടങ്ങിയവയാണ് പോളിസിസ്റ്റിൿ ഓവേറിയൻ സിൻഡ്റോമിനോട് അനുബന്ധിച്ചു കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ അമിതവണ്ണം ഹോർമോണിന്റെ നിലയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു. ഇത് ഇൻസുലിന്റെ പ്രതിരോധവും, ലെപ്റ്റിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുമൂലം അണ്ഡോല്പാദനത്തിലും അണ്ഡ വിസർജനത്തിലും തടസ്സങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. വന്ധ്യതയുടെ മൂല കാരണമായി ഇത് മാറുന്നു. അമിതവണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണി ആവുകയാണെങ്കിലും അവരിൽ ഗർഭം അലസിപ്പോവുന്നതിനും, രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. 

അമിതവണ്ണം എങ്ങനെ പുരുഷൻമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (obesity and male fertility)?


പുരുഷന്മാരിൽ അമിതവണ്ണം ബീജത്തിന്റെ അളവിനേയും ഗുണത്തേയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. ഇത് ബീജത്തിനു കേടുവരുത്തുകയും അതിന്റെ ചലനശേഷിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ടെസ്റോസ്റ്ററോണിന്റെ അളവു കുറയുകയും ഈസ്ട്രജന്റെ അളവു വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ബീജത്തിന്റെ അളവിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു.

അമിതവണ്ണം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം?


ഇതിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നതിന്, ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കലാണ് ആദ്യപടി. വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വരും. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരുന്നതാണ് അടുത്ത പടി.

https://www.arcivf.com/obesity/can-obesity-really-affect-fertility

 

വിദഗ്ധ ചികിത്സ സഹായം തേടുക


മാതൃത്വത്തിന്റെയും പിതൃത്വത്തിന്റെയും മാധുര്യം നുകരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള ചികിത്സകളും ARC ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലഭ്യമാണ്. വര്ഷങ്ങളായി പല ദമ്പതികളുടെയും സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരാൻ ARCയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ആധുനികവും ഫലപ്രദവുമായ വന്ധ്യതാ ചികിത്സകൾ നൽകുന്നു. ആദ്യം തന്നെ പ്രശ്നത്തിന്റെ മൂലകാരണം കണ്ടെത്തുകയും പിന്നീട് അതിനുള്ള ശരിയായ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 
അമിതവണ്ണവും വന്ധ്യതയും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അതിന്റെ ചികിത്സാക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആയി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

https://www.arcivf.com/contact-us

സന്ദർശിക്കുക: www.arcivf.com
മെയിൽ : arc.flagship@gmail.com

Friday, 28 December 2018

ഐ വി എഫ് ചികിത്സ: ഓരോ ദമ്പതികളുടെയും ശ്വാശ്രയത്വം

കുട്ടികൾ എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക് ചിറകടിച്ചുയരുന്ന ദമ്പതികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ സ്വപ്നത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. വന്ധ്യത ഇന്ന് ഒട്ടു മിക്ക ദമ്പതികൾക്കും ഒരേ പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ വൈദ്യ ശാസ്ത്രം ഏറെ പുരോഗമിക്കുകയും വിദഗ്ധ ചികിത്സക് ശേഷം ഇന്ന് ഒട്ടനവധി ദമ്പതികൾ അവരുടെ കുട്ടികളുമായി സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നു. ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വന്ധ്യത ചികിത്സയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാരീതി. എ ആർ സി ഇന്റർനാഷണൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഏറ്റവും മികച്ച ഐ വി എഫ് ചികിത്സകൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നതിൽ മുന്നിട്ടു നില്കുന്നു.

ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അഥവാ ഐ വി ഫ് ചികിത്സകൾ (ivf treatment) വന്ധ്യതയ്ക്കും മറ്റു ജനിതകരോഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ചികിത്സാരീതി  ആണ്. 

വി എഫ് ചികിത്സകൾ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അണ്ഡം സ്വീകരിച്ചു അത് പരുഷന്റെ ബീജവുമായി ലാബ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം ഭ്രൂണത്തിന് വളര്ച്ച ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.
കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് ഏറ്റവും വിജയ സാധ്യത ഉള്ള ചികിത്സാരീതി ആണ് വി എഫ് ചികിത്സ. സാധാരണഗതിയിൽ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും തന്നെ കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും, സ്ത്രീകളിൽ അണ്ഡം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് അണ്ഡം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത് പോലെ തന്നെ, പുരുഷനിൽ ബീജം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീജം മറ്റൊരു പുരുഷനിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സ്ത്രീകളിൽ മുഖ്യമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണ് വി എഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്

  • അന്ധബവാഹിനി കുഴലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സമോ ക്ഷയമോ കാരണം
  • അണ്ഡോല്പാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രമവിരുദ്ധതയോ താറുമാരോ
  • എൻഡോമെട്രിയോസിസ്
  • ഗര്ഭപാത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഫൈബ്രോയ്ഡ് മുഴകൾ
  • നാൽപതു വയസ്സിനു മുൻപേ തന്നെ അണ്ഡകോശത്തിനു പ്രവർത്തനക്ഷമത നഷ്ടപ്പെടുക

പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന മുഖ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ

  • ഉണ്ടാകുന്ന ബീജത്തിൽ എണ്ണം കുറവ്
  • ഉണ്ടാകുന്ന ബീജത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഇല്ലായ്മ
  • ബീജസങ്കലനം നടത്താൻ കഴിയാതാവുക
  • കിടപ്പിലാകുന്ന പുരുഷന്മാർ

വന്ധ്യത ചികിത്സയിൽ (infertility treatment) ഏറ്റവും പേര് കേട്ട എ ആർ  സി ഹോസ്പിറ്റൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഐ വി എഫ് ചികിത്സ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിലും മുന്നിൽ നില്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച ശേഷം മികച്ച ഉപദേശക സമിതി ഐ വി എഫ്  ചികിത്സയിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതും പാലിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉൽബോധനം നൽകുന്നു. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ, ഐ വി എഫ്  കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകട സാധ്യതയും വിശദമായി മനസിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അണ്ഡ ദാതാവിന്റെയും ബീജ ദാതാവിന്റെയും പേരുവിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. എല്ലാത്തിനും ശേഷം ദമ്പതികളെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായി തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്നു.
ആർ സി ഇന്റർനാഷണൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞതും ഗുണമേന്മ ഉള്ളതുമായ ചികിത്സകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഏതു നേരവും നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കി ഏറ്റവും ഗുണ നിലവാരമുള്ള ലാബുകളും വേണ്ടത്ര സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉള്ള ആശുപത്രിയും യന്ത്രോപകരണങ്ങളും ചികിത്സയെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഒരു കൂട്ടായി എന്നും ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നു . കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വില.


Visit Us: www.arcivf.com/
Mail Us: arc.flagship1@gmail.comFriday, 7 December 2018

PCOS : വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുവോ?

ഇന്നത്തെ തിരക്കേറിയ ഈ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെയും ജോലിയുടെയും ഇടയിൽ നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോൾ സ്വന്തം ആരോഗ്യവും ഊർജ്ജസ്വലതയും നിലനിർത്തുവാനും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും സ്ത്രീകൾ സമയം കണ്ടെത്താതെ വരുന്നു. ഇത്തരം അശ്രദ്ധകൾ കാരണം സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും രോഗങ്ങൾക്കടിമകളാകുന്നു. ഇന്നത്തെ ഫാസ്റ്റഫുഡ് സംസ്കാരവും ആധുനിക ജീവിതരീതിയും സമ്മാനിച്ച ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം. പത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇന്ന് PCOS നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.


അണ്ഡാശയം വലുതാവുകയും വർധിച്ചമുഴകൾ അണ്ഡാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെ ആണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീശരീരത്തിൽ ഹോർമോണുകൾ അസന്തുലിതമായ അളവിൽ കാണപ്പെടുകയും ആർത്തവചക്രം തെറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണരീതിയിൽ 15 നും 44 നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളെ ആണ് PCOS ബാധിക്കാറ്.

PCOS അനവധി സങ്കീർണതകൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വന്ധ്യതയാണ്. PCOS കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെ അളവും ബ്ലഡ് പ്രെഷറും പ്രമേഹവും വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യതയും വർധിപ്പിക്കുന്നു.PCOS സാധാരണയായി ബാധിക്കുന്നത് അണ്ഡോല്പാദനത്തെയാണ്.  ഇതിനാൽ തന്നെ  PCOS വഴി ഉണ്ടാകാവുന്ന  വന്ധ്യതയുടെ സാധ്യത വളരെ വലുതാണ്.

അണ്ഡോല്പാദനം നടന്നാൽ പോലും ഹോർമോണുകളിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ നിമിത്തം ഗർഭാശയത്തിൽ ഭ്രൂണത്തിനു വളരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അണ്ഡോല്പാദനവും ആർത്തവചക്രവും ക്രമവിരുദ്ധമാകുന്നു. പ്രവചനാതീതമായ ആർത്തവചക്രം കാരണം ഗർഭധാരണവും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു.

PCOS ന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതും,  വന്ധ്യതയെ തടുക്കാവുന്നതുമാണ്. PCOS വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും സങ്കീർണതകളും ഓരോ വ്യക്തികളിലും വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ ചികിത്സാരീതിയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ ജനനനിയന്ത്രണ ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഗർഭധാരണത്തിന് ഇവ സാധ്യമല്ല. ഉയർന്ന പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുകയൂം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ചിട്ടയായ വ്യായാമവും ആഹാരരീതിയും ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറയ്ക്കും. ആനുപാതികമായ തൂക്കം പാലിക്കുന്നത്  ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന്റേയും, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിന്റെയും അളവുകൾ കുറക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. അമിതവണ്ണം കുറക്കുന്നത് വന്ധ്യത അകറ്റുവാൻ സഹായിക്കുന്നു.

PCOS ചികിത്സാരീതികൾ വിവാഹിതരായ പെൺകുട്ടികൾക്കും അവിവാഹിതർക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്. അവിവാഹിതരായ പെൺകുട്ടികളിൽ ആർത്തവചക്രം താളം തെറ്റുന്നത് ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണമാണ്. ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ, ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ, പ്രൊലാക്ടിൻ, ഫ്രീടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന ഹോർമോണുകളെ ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇതിനായി ജനന നിയന്ത്രണമരുന്നുകൾ അവിവാഹിതരായ കുട്ടികൾക്കു നൽകുകയും അണ്ഡോൽപ്പാദനം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവ ആർത്തവചക്രത്തെ തിരിച്ചുക്രമത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളിൽ, ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ളതിനാൽ സാധാരണരീതിയിൽ ജനന നിയന്ത്രണ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ തന്നെയും ജീവിതരീതികൾ ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യണ്ടത്. അമിതവണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു കുറക്കുക എന്നത് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിനുശേഷം ഹോർമോൺ അളവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും അവയെ സാധാരണരീതിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ ആർത്തവചക്രം ക്രമപ്പെടുകയും, അണ്ഡോൽപ്പാദനം നടക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ പോലെ ഉള്ള ചികിത്സാരീതികൾ വിഫലമാകുമ്പോൾ മാത്രം രോഗികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സാരീതി ആണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ഓവറിയൻ ഡ്രില്ലിങ്. ഒരു ലേസർ ബീം കൊണ്ടോ സൂചി കൊണ്ടോ അണ്ഡാശയത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള ചർമപാളികളിൽ ദ്വാരമുണ്ടാക്കി അണ്ഡോൽപ്പാദനത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന രീതി ആണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ഓവറിയൻ ഡ്രില്ലിങ്. എന്നാൽ ഗൗരവമല്ലാത്ത ആരോഗ്യാവസ്ഥകളിൽ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ മറ്റു പല സങ്കീര്ണതകൾക്കും കാരണമാകുന്നു. നേരത്തെ ഉള്ള ആർത്തവ വിരാമത്തിനും അവയവങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപിടിക്കുന്നതിനും കാരണമായേക്കാം.

കേരളത്തിലെ PCOS (polycystic ovarian disease(pcod) kerala) ചികിത്സക്കും വന്ധ്യത ചികിത്സക്കും പേരുകേട്ട  ARC International Fertility & Research Centre നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്  കൂടെ നിൽക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ചികിത്സപ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ARC Fertility hospitals ഇനി മുതൽ കൊച്ചിയിലും തങ്ങളുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നു. രോഗികളുടെ വിശ്വാസവും ആശ്രയവും ആയ ARC നിങ്ങളുടെ വന്ധ്യതാ സംബന്ധമായ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള പരിഹാരമാകുന്നു.

https://www.arcivf.com/contact-us
Visit @ www.arcivf.com
Mail us: arc.flagship@gmail.com

പുരുഷന്മാരിലുള്ള വന്ധ്യത: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അവയ്ക്കുള്ള ചികിത്സയും

ഒരു കുടുംബം എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നത്‌  ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ ആണ്. അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്നേഹം പങ്കു വെക്കുവാനും ആ സ്നേഹം പൂർണ്ണതയിൽ ...